29.10 | Stichting Nederland in Dialoog 10 jaar

Landelijk Dialoogfestival in Venray

Venray in Dialoog bestaat 5 jaar!  Nederland in Dialoog 10 jaar!
Reden voor een dialoogfeest op zondagmiddag 29 oktober 2017 van 13-18 uur, opmaat voor de Nationale Week van de Dialoog: campagne van 3 t/m 12 november ter stimulans van de dialoog!

De coördinator van Nijmegen in Dialoog (Anton van Es) verzorgt een korte lezing over de dialoog als brug tussen frictie en Flow (schakel tussen discussie en cocreatie) en assisteert BiodanzaMoves uit Maastricht (Ankie Candel) bij een langere nonverbale dialoog met een workshop Biodanza.

Bij de interactieve lezing ligt de nadruk op het besef dat de dialoog méér is dan enkel een alternatief voor een discussie. Bij een juiste toepassing van de dialoog leidt deze tot een flow en tot toename van de consensus tussen gesprekspartners. Bij de workshop Biodanza ligt de nadruk op het uitschakelen van de linkerhersenhelft (welke is gericht op actie en prestatie) en op het inschakelen van de rechterhersenhelft, die gericht is op emotie en de relatie.

Het zwijgend luisteren door de deelnemers naar de muziek in deze workshop geeft aan die deelnemers de impuls tot een natuurlijke beweging en een authentieke dans. In dit proces van ‘nonverbale dialoog’ ontstaat dan een vorm van empathisch luisteren die door contact en afstemming in de coördinatie, de synchronisatie en (inter)persoonlijke integratie leidt tot inspiratie en een natuurlijk gevoel van balans en harmonie.
Ankie en Anton zijn lid van de Vereniging Biodanza Nederland.

12-09-2017 6:12 am · 0 comments