Campagne 2017 – Week van de Dialoog – Nijmegen

Concept Programma – Week van de Dialoog
Opties voor Nijmegen in Dialoog!

vr 03/11 – Training (gratis) voor Dialoogbegeleiders (m/v)
2 sessies: 1x in de ochtend, 1x in de middag; locatie (Zaal 7 van LUX?) afhankelijk van de aanmeldingen van dialoogbegeleiders

vr 03/11 – Supporters NEC & SC Cambuur in Dialoog
Een bus(je) vol supporters uit Leeuwarden komt enkele uren voor de aanvang van de wedstrijd NEC – SC Cambuur naar Nijmegen en gaan met elkaar in dialoog over – het landelijke thema – “vredig samen” naar voetbal kijken. Wat betekent dat voor een NEC’er? En wat betekent dat voor een supporter van Cambuur?
Welke organisatie of bedrijf biedt deze lefgozers en stoere meiden een maaltijd aan? En durft de clubleiding van NEC het aan ze ook nog samen in een vak te zetten, om vredig samen de wedstrijd te bekijken, als vrienden van een mooie voetbasport? Droom of werkelijkheid?

za 04/11 – Onder de Volle Maan (de Jachtmaan) in Dialoog
De Jachtmaan staat in het teken van Transformatie. Het is de tijd om ons serieus voor te bereiden op de winter, zowel materieel als spiritueel. Het is een periode waarin we makkelijker contact kunnen krijgen met de ‘rode draad’ van ons leven. Bij deze Volle Maan staat het idee centraal dat niets verloren gaat en dat alles wat sterft overgaat in een nieuwe vorm.
Wat wordt er bij jou getransformeerd? Welke druiven heb je geplukt en in wat voor een soort wijn wordt deze omgezet, zodat je er een winter lang van kunt genieten?

zo 05/11 – 9e Dag van de Dialoog in Nijmegen
de jaarlijkse dag vol dialoog-gesprekken, op verschillende locaties, verspreid door de stad, meestal georganiseerd door de echte liefhebbers van de dialoog, vaak met een specifieke variant op het jaarlijkse thema (2017: “samen vredig”) én met een doelgroep

zo 05/11 – luisteraars Sibelius 5e Symfonie in Dialoog?
Antonello Manacorda dirigeert het Gelders Orkest bij de uitvoering van de 5e Symfonie van Sibelius in de Grote Zaal van de Vereniging. ‘s morgens komen de liefhebbers van een dialoog bij elkaar om stil te staan bij de schoonheid van deze bijzondere compositie. Waar voel jij je “vredig samen” met de muziek van deze Finse natuurbewonderaar die de grootsheid van de Noorse natuur zo prachtig heeft vertolkt? En laat jij je door het dialooggesprek inspireren voor het luisteren later – het concert begint om 14:15 – door de ervaring van de andere Sibelius liefhebbers aan tafel? Nieuw project van de Vereniging?

ma 06/11 – Samengestelde Gezinnen in Dialoog
In ons land is 10 % van alle gezinnen een samengesteld gezin. Maar liefst twee derde van de beginnend samengestelde gezinnen is na 5 jaar alweer uit elkaar. Samengestelde gezinnen kennen een andere interpersoonlijke dynamiek en andere uitdagingen dan kerngezinnen. Inzicht in deze dynamiek, en weten hoe hiermee om te gaan, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het welslagen van deze samenlevingsvorm. Het Instituut voor Toegepaste Haptonomie organiseert daartoe een lezing van 10:30 tot 12:30. Hoe mooi zou het zijn om na een gezamenlijke lunch daar in een dialooggesprek een vervolg aan te geven met een dialooggesprek vanuit “vredig samen leven”. Wat betekent ‘vredig’ samenleven voor de leden van een samengesteld gezin? En welke inspiratie haal je als luisteraar uit zo’n gesprek? Binnenkort meer informatie…

ma 07/11 – Verzoenende Russen in Dialoog?
Op 7 november viert men in Rusland de Dag van Verzoening en Samenwerking. De Ruusiche bewoners in Nijmegen kunnen deze dag ook vieren door samen in dialoog te gaan en zich laten inspireren door het thema ‘samen vredig leven’ door aan de dialoogtafel de bron van samenwerking en verzoening te vinden. Welke Nijmeegse Rus organiseert deze tafel(s) op 7 november?

wo 08/11 – Stralende Beroepen in Dialoog
De Dag van de Stralende Beroepen wordt op 8 november gevierd in het hele land binnen ziekenhuizen, diagnostische centra, screeningscentra, bestralingscentra en opleidingen. Ook bij Radboud en CWZ?

do 09/11 – InScience LUX in Dialoog?
Van woensdag 8 t/m zondag 12 november vindt de tweede editie plaats van InScience – Dutch International Science Film Festival.
InScience is het grootste wetenschapsfilmfestival van Nederland dat zich richt op het snijvlak tussen wetenschap, maatschappij en kunst. Het programma bestaat uit wetenschapsfilms, debatten, een educatieprogramma voor jongeren en kunst.
De LUX-debatten zijn bekend… heeft LUX dit jaar ook tijd voor een dialoog?

vr 10/11 – Mantelzorgers in Dialoog
Landelijk wordt op 10 november de Dag van de Mantelzorg gevierd. Ook in Nijmegen? | informatie volgt…

za 11/11 – Sint Maarten in Dialoog
Sint Maarten stierf op 11 november 397. Hij staat bekend om zijn wens vanuit een hoge legerfunctie om ongewapend de strijd in te gaan waardoor de tegenstander van een veldslag afzag. En ook bekend vanuit die functie waar hij bij de poort van de stad een arme bedelaar geen aalmoes of brood kon geven maar wel zijn halve mantel. Maarten was daarin een verstandig man, hij deelde de mantel en hij hield ook nog wat voor zichzelf. ‘s Nachts verscheen in een droom Christus aan zijn bed met om zijn schouders de halve mantel van de bedelaar e nspark de woorden “ziehier Martinus, nog niet eens gedoopt, heeft mij gekleed.” Hierop besluit Martinus zich te laten dopen, verlaat het leger en wijdt zijn verdere leven aan het geloof. Het feest van Sint Maarten gaat naast de betekenis van het Licht voor ook over delen: “vredig samen delen”… wie gaan doorover graag in dialoog?

zo 12/11 – Nijmegen in Dialoog
In dit 9e jaar wil Nijmegen in Dialoog graag 2 bewoners van Lent, 2 uit het Centrum en 2 uit Nijmegen Oost aan de dialoogtafel. Om van elkaar te horen en te leren wat het wonen in buurt en wijk betekent in jouw huis, met jouw buren, binnen jouw straat, of buurt, of wijk.
Bij voldoende ruime deelname is een verdiepende uitsplitsing naar tafelthema mogelijk, waardoor deelname aan de Tafel van Vertrouwen, Tafel van Waardering, Tafel van Erkenning, Tafel van Verbinding mogelijk wordt. Elke tafel heeft een deskundige dialoogbegeleider. Deelanem per wijk (3 stellen uit de wijk aan tafel is ook een optie) Bij deelname boven 50 personen wordt een boeiend voorprogramma geprogrammeerd.

Er is nog niets georganiseerd, doch indien het wil gaan bestaan, groeit het tot een aanvaardbaar aantal tafels om mee te starten. Wie gaat op zoek naar ruimten? Wie informeert zijn/haar netwerk? Zie ook de mogelijkheden van adverteeren in Mijn Buurtje.

Afsluiting van 9e Nijmegen in Dialoog…
wie is in 2017 de sponsor?

12-09-2017 12:11 pm · 0 comments