de noodzaak van een dialoog

in 2012

Nijmegen is een stad met karakter. Vele verschillende culturele, etnische en religieuze groepen worden in de stad vertegenwoordigd. Dat zorgt voor een dynamisch en kleurrijk geheel. Al die verschillende invalshoeken kunnen echter ook goed botsen. Door vooroordelen en gebrek aan een écht contact wordt dat wij-zij-denken versterkt en trekken mensen zich terug, veilig in de ‘eigen’ groep. Om ondergronds verder et strijden…

De Dialoog is dan een noodzaak: de dialoog zorgt voor een  ontmoeting waarin we elkaar beter kunnen leren kennen. Door het begrip dat er voor elkaar ontstaat, wordt het inzicht de waarden die men gemeenschappelijk draagt ook groter.

Door respect te hebben voor de onderlinge diversiteit, door open met elkaar in dialoog te gaan, en door elkaars verschillen te bespreken en te leren waarderen, ontstaat er een groeiend wederzijds begrip en meer sociale harmonie in onze stad. Doen, ja toch!

22-10-2012 23:19 pm · 0 comments

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: