23.09 | Dialoog met Compassie

23.09 | Publieksdag 2017 Nijmegen Stad van Compassie

Nijmegen in Dialoog is graag present bij de publieksmarkt van Nijmeegse Organisaties die zich met een warm hart betrokken voelen bij een houding en gedrag vol compassie. De dialoog beoefenen draagt daar zeker aan bij. Door oordeelloss te vragen en betrokken te luisteren – stil staan bij de juiste vraag is een kwestie van luisteren – ontstaat een context van inleven in en vooral ook meeleven met de ander. Die weg via aandacht, acceptatie, sympathie en empathie maakt de compassie wakker en wakkert die ook aan. In jezelf en bij de ander.

12-09-2017 10:16 am · 0 comments