goed voor je brein!

in 2012

Andrew Newberg en Mark Waldman

zijn 2 hersenwetenschappers, die onderzoek doen naar het effect van gebed en comtemplatie op het brein. In het boek  ‘How God changes your brain’ schrijven zij over hun bevindingen.

Aan het eind van dit boek geven ze een top acht van activiteiten, die bevorderlijk zijn voor je brein:

  1. vertrouwen
  2. dialoog met anderen, vooral de dieper gaande gesprekken.
  3. aerobic exercise (heftig inspannende fysieke activiteit)
  4. mediteren
  5. gapen
  6. bewust ontspannen
  7. intellectueel actief blijven
  8. glimlachen

bron: nieuwsbrief dialoog en samenleving – juni 2012

17-10-2012 4:05 am · 0 comments

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: