07.11 Maandag in Dialoog 2016

‘Maandag in Dialoog’
geeft de start aan de
‘Week van de Dialoog’

Een dialoogesprek voor de traditionele
‘ik ben op maandag vrij’ beroepen:
Kappers in Dialoog, Horeca in Dialoog,
Scheidsrechters in Dialoog etc.
Nijmegen in Dialoog stimuleert via social media
tot deelname aan dialooggesprekken.

kappers gaan in dialoog over samenwerken, samenleven

13-12-2015 21:46 pm · 0 comments