terugblik in de vorm van een gedicht

in 2010

Contact maken

10 mensen

Een gedicht:… ‘Luisteren’.
Ruimte, open stellen, aandacht, …
“Toen al gebeurde er iets.”

Kennismaking.
Opvattingen over contact maken.

Ervaringen delen:

Een ontmoeting met een bedelend meisje…
De ander. Geven. Puurheid.
Ontroering.

Een overwinning, …
Het onbereikbare, ontwapening, haar nummer.
Gunnen, gelach.

Bloemen na haar dood.
Aandacht. Oprecht.
Stil worden.

Verplaatsing.
De essentie.

Dromen.
Voornemens,… in stilte.

Dankbaarheid.

Gebroken zinnen
Nijmegen in Dialoog 2010
Tom Sengers
Gespreksbegeleider

08-11-2010 9:53 am · 0 comments

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: