de dialoogbegeleider is tevens deelnemer aan de dialoog!

21-10-2014

begeleider aan een dialoogtafel?

De #begeleider (m/v) ontvangt een verplichte training van Nijmegen in Dialoog waardoor hij/zij goed voorbereid is om een gespek succesvol te begeleiden. In de training leert de #begeleider de methodiek kennen die landelijk gebruikt wordt tijdens de Dag en de Week van de Dialoog. Het is een goed investering die ook privé als in werk vruchten aflevert.
De #begeleider heeft via Linkedin contact met de #organisator van de ruimte, tafel en stoelen (of is tevens zelf organisator) of via Facebook met de #gastheer of #gastvrouw van de dialoogtafel, afhankelijk van vraag en aambod

like us … www.facebook.com/nijmegenindialoog
join us … www.facebook.com.groups/nijmegenindialoog

www.linkedin.com | Interesses/Groep | Nijmegen in Dialoog

en plaats je bericht/event met een vraag of oproep zoals
– welke organisator zoekt begeleier met oog en oor voor … etc
– welke gastheer/gastvrouw zoekt begeleier met hart voor…?
– welk deelnemers zoeken begeleder met passie voor… ?
en wacht op een reactie…

In 2014 wordt ook nadrukkelijk aan de Nijmeegse professionals gevraagd zich aan te bieden als #begeleider van een dialooggesprek, eventueel met opgave van een specifiek aspect voor het algemene tafelthema. Daarmee wordt het interessant voor een #organisator of #gastheer resp. #gastvrouw om voor specifieke aspecten, binnen gezin of organisatie, aandacht te krijgen. Er ligt hier een kans voor de #begeleider om zich als een aantrekkelijke dialoogbegeleider te presenteren, die deskundig is in het stellen van relevante vragen binnen het thema aan tafel, waardoor elke dialoogpartner tevreden en voldaan huiswaarts kan keren. De dialoogbegeleider wordt uitgenodigd om binnen de kaders van “samenwerken, samenleven” door de tafelthemas’s een verdieping aan te brengen.
Zie ook de discussie/campagne op Linkedin: de dialoog als acquisitie.

De begeleider van de dialoogtafel
– heeft affiniteit met communicatie en een focus op luisteren
– ziet het stellen van de juiste vraag als voeding voor de dialoog
– wil een gratis training volgen in concept, model en methodiek
– meldt zich voor training aan bij Tom > tomsengers@5over8.nl
– volgt een training met meer gespeksleiders van een dialoogtafel
– biedt zich aan op LinkedIn met specifiek thema of doelgroep
– wordt gevraagd door een organisator en/of gastheer/gastvrouw
– stemt af voor tafel via de Linkedin Groep Nijmegen in Dialoog
– kan tevens een facilitator, gastheer, deelnemer of sponsor zijn

vragen stellen
Nieuwsgierigheid en empathie en vooral goed luisteren brengt de begeleider bij het stilstaan en het stellen van de juiste vraag. Hiervan profiteren alle deelnemers, zowel diegen die spreekt als degenen die luisteren. De dialoogbegeleider wordt daarop (gratis) getraind: in luisteren, in samenvatten, in doorvragen en in het herkennen en erkennen van de essentie bij de spreker. Met als doel de deelnemers aan tafel liefdevol en met begrip uit te nodigen om gedachten en gevoel vrijuit te delen over ervaringen em dromen over ‘samenwerken, samenleven’.

Het tafelthema
De dialoogbegeleider kan zich laten inspireren door
– het thema van Nederland in Dialoog in 2013: “meer doen voor je buurt”
– het weekthema in Nijmegen: “leerlingschap” (45) of “meesterschap” (46)
– een thema dat past bij de interesse van de dialoogtafel in 2014
– een doelgroep waar hij/zij graag mee in contact wil komen
Er zijn dus genoeg mogelijkheden binnen de structuur en methode van de dialoog zoals Nederland in Dialoog deze adviseert.

21-10-2014 0:00 am · 0 comments