Actueel

Kun je zonder dialoog leven? Ben je dan nog in balans?
De behoefte zal altijd blijven: naast ons reactieve bestaan in de ‘mannelijke’ sfeer van discussie en debat (met een vol hoofd) is er ruimte nodig voor reflectie, met (vrouwelijke) energie van ontvankelijkheid (met een vol hart): de dialoog als een brug tussen frictie en flow. De dialoog als medicijn.

Meld je dus aan bij de Dag van de Dialoog en ervaar dat de dialoog een waardevolle communicatievorm is, als aanvulling op het debat en discussie, en die door de heilzame werking van ‘collective thinking, collective feeling & collective being’ aan de basis staat van co-creatie. De dialoog, brug tussen frictie en flow!

Nijmegen in Dialoog viert op 5 november 1e lustrum van de Dag van de Dialoog.
In 2009 is Nijmegen in Dialoog gegroeid vanuit een #dtv project van Nils, de co-founder van het concept #dtv. Meebouwers aan organisatie, registratie, promotie, communicatie en deelnemers voor aan tafel werden geworven vanuit het eigen netwerk van vrienden, familie, ondernemers. Binnen de toenmalige visie met een jaarlijks roulerend coördinatorschap met elk jaar een nieuw #dtv project en een nieuw team meebouwers. En van 2011 met een projectorganisatie.

2012 en 2013 hebben echter geleerd dat er met de nieuwe projectstructuur en zonder ‘significant netwerk’ geen enkel team ontstaat. Massaal hebben meebouwers, vrijwilligers, oganisaties en instellingen zich terug getrokken, wijzend naar de nieuwe trend (burgerparticipatie en samenredzaamheid) of om de reden dat meer dan vroeger nu vooral de tijd en het geld ontbreekt.

Reden voor een koerswijziging met een ander concept:
van een ‘durf – een ander – te vragen’ aanpak
naar het ‘durf – je zelf – te bieden’ benadering.
Van vragen om een gunst naar het aanbieden van inspiratie.

Nijmegen in Dialoog haakt daarmee aan bij de tendens om het initiatief bij burgers te stimuleren door het laten ontstaan van dialoogtafels tijdens de landelijke campagneweek, via de inzet van social media. Binnen Groups, Discussies, Campagnes en Events kan dan al chattend een dialoogtafel ‘organisch’ gevuld raken met interessante mensen, kris kras uit de stad, of juist uit eigen wijk of buurt. Bij het 2e lustrum zal die digitale omgeving er geheel anders uit zien en passen bij de behoeften van een digitale Community Nijmegen in Dialoog.

Op de site website biedt Nijmegen in Dialoog een overzicht van de dialoogtafels tijdens de Dag van de Dialoog: elk met een pagina waarin later, desgewenst, de ervaring van de dialoog kan worden vermeld. Daarnaast vele artikelen over de schoonheid van de dialoog en de verborgen krachten. Zoals over de dialoog als medicijn.

Nieuw vanaf dit eerste lustrum, tijdens de Week van de Dialoog – de landelijke campagne van Nederland in Dialoog van 4 tot 10 november, zijn de dagelijkse lokale projecten waarin specifieke doelgroepen zich aan de dialoogtafel laten zien.

31/10/2013 18:48 pm · 0 comments

In dialoog gaan? Waarom zou ik mee doen? Wat levert dat op?
Een dialooggesprek van 6-8 mensen, onder een deskundige begeleiding, geeft naast een bijzonder aangenaam en vredig gevoel, door het respect voor elkaar en de empathie die ontstaat bij oordeelloos luisteren, ook de positieve kick van ‘collective thinking’. De inspiratie die je voelt en de verbeeldingskracht over je eigen mogelijkheden worden gevoed door de energie van dit ‘çollective thinking’. Om die reden staat er ook op de poster van 2013 de slogan “Dialoog, een feest van halen en brengen”. Je ‘brengt’ in zo’n groep het respect voor de ander en je neemt er de inspiratie en verbeeldingskracht weer uit mee! En dat alles door de bereidheid in het delen van de persoonlijke ervaringen en de dromen tijdens het dialooggesprek. Geholpen door de verdiepende vragen. In dialoog gaan is dus positief zijn: je stelt je open en respectvol op en je leert er te luisteren. Als je daar niet aan toe bent, en nog graag verkeerd in de staat van discussie en debat en jij je (eigen) gelijk nog vaak moet halen, kun je er beter nog niet mee te doen. En wachten tot volgend jaar. Tenzij je juist in dit patroon verandering wilt brengen. en je open wilt staan voor ‘de wereld’ om je heen. ‘Collective thinking’: tijdens de nationale campagen Nederland in Dialoog in week 45 is het dialooggesprek gratis!

Indien je naast #deelnemer (je investeert dan circa 3 uur in een gesprek ) ook “”begeleider van een dialoogtafel wilt zijn, krijg je van Nijmegen in Dialoog een gratis training aangeboden. De eerste wordt gegeven op 28 oktober, ‘s avonds in de Waarmakerij. Deze investering is ook circa 3 uur. Voor samen 6 uur investering heb je daarmee een mooie ‘communicatietool’ geleerd, die je kunt toepassen binnen je contacten en relaties in privé en de zakelijke wereld.

Waarom zou je mee doen? Bijvoorbeeld om tijdens dit 1e lustrum van Nijmegen in Dialoog je eigen dialoogtafel te organiseren rond jouw thema, waar jij meer over wilt delen en meer over wilt weten. Nijmegen in Dialoog heeft voor 2013 al een algemeen jaarthema gekozen: “samenwerken, samenleven”. En rond jouw tafel zou je dan kunnen spreken over aspecten die voor ‘samenwerken, samenleven’ van belang zijn en je tafel ook die naam geven! Als bijdrage aan het 1e lustrum van de Dag van de Dialoog. Voor welke dialoogtafel wil jij uitgenodigd worden? Voor welke dialoogtafel nodig jij graag een #deelnemer uit? Voorbeelden: de Tafel van Veiligheid, de Tafel van Erkenning, de Tafel van Waardering, Tafel van Gelijkwaardigheid etc. Aan die dialoogtafel praat je dan, met een getrainde begeleier over a) de ervaringen die je daar mee hebt b) de dromen die je daarin zou wilen leven en c) de acties die nodig zijn die droom meer werkelijkheid te laten worden. Daarom doe je mee!

23/10/2013 1:33 am · 1 comment

18/10/2013 21:09 pm · 0 comments