Citaten

03-10-2012

“Een droom die je alleen droomt is slechts een droom. Een droom die je samen droomt is een realiteit.”

-John-

“Dialoog beschouw ik als de methode van de toekomst. Het is een methode die verbinding legt en waarvan luisteren naar de ander misschien wel het meest essentiële element is. Veel meer dan via discussie en debat, waar veelal het eigen gelijk voorop staat, kan met dialoog gewerkt worden aan gedeelde opvattingen en draagvlak voor de grote maatschappelijke veranderingen die nu aan de orde zijn. De Dag van de Dialoog leert mensen met deze methode te werken en levert daarmee een uiterst waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van de samenleving.”

-Herman, ambassadeur van Nederland in Dialoog-

Mensen en groepen zien zichzelf als gescheiden. Maar als we zouden kunnen leren hoe we op een diep niveau met elkaar in dialoog kunnen zijn, zouden we wegen vinden om die perceptie van gescheidenheid op te heffen.”

-Jaworski-

03-10-2012 2:46 am · 0 comments