het concept

17-10-2012

Dialoogconcept

Het concept van de Dag van de Dialoog berust op 5 pijlers:

  1. Het is een maatschappelijk initiatief voor de stad van burgers en organisaties.
  2. Gesprekken vinden plaats in gevarieerd samengestelde groepen van 6 à 8 personen aan tafels verspreid over de stad.
  3. De gesprekken gaan over één centraal thema en volgen vaste vragen die zijn opgesteld volgens de dialoogmethodiek.
  4. De gesprekken worden geleid door gespreksleiders, die een dialoogtraining hebben gevolgd die door de organisatie wordt aangeboden.
  5. Een centrale organisator coördineert de Dag van de Dialoog, ondersteunt deelnemende organisaties en zorgt voor communicatie en publiciteit.

Om de dialoog goed te laten verlopen is het zinvol van te voren gesprekregels met elkaar af te spreken. Gespreksleiders worden vooraf getraind in het toepassen en bewaken van de regels.

 

17-10-2012 2:17 am · 0 comments