netwerk

03-10-2012

Nijmegen in Dialoog is een dynamisch netwerk van partners, ambassadeurs, experts, trainers, gespreksleiders, vrijwilligers en deelnemers, die met elkaar ‘De Dialoog’ mogelijk maken. Door de dialoog met je medeburgers te voeren, in plaats van discussie of debat, neem je deel aan een inspirerend en betekenisvol gesprek!

De uiteenlopende achtergrond van je medeburgers aan een dialoogtafel (vallend binnen vele  culturele, etnische en religieuze groepen) draagt bij aan het vergroten van de kennis over elkaar. Dat vormt de basis voor een prettig samen leven, wonen en werken.

De Coördinator Nijmegen in Dialoog brengt belanghebbenden bij elkaar om de dialoog te faciliteren. Voel je vrij om je bij deze burgerparticipatie aan te sluiten! Zie onder contact

03-10-2012 1:39 am · 0 comments