voelt passie en verlangen de dialoog te verspreiden!

21-10-2014

De Coördinator van de Dag van de Dialoog
– is aangesteld door de Stichting Nederland in Dialoog
– communiceert met de Stichting Nederland in Dialoog
– benadert organisator (burger, instelling, overheid etc)
– verzorgt (mede) de training voor dialoogbegeleiders
– stelt kernteam in voor realisatie van de Dag van de Dialoog
– vraagt ambassadeurs contacten te leggen met sponsors
– is voorzitter van het kernteam
– is aanspreekpunt voor pers en media

21-10-2014 0:00 am · 0 comments