de dialoogbegeleider is tevens deelnemer aan de dialoog!

17/10/2012

De begeleider van de dialoogtafel
- ontvangt (gratis) training in methodiek
- biedt zich via social media aan bij facilitator
- wordt gevraagd door gastheer/gastvrouw
- kan tevens ook facilitator, gastheer, deelnemer of sponsor zijn

Het meest basale aspect van de dialoog is dat de vraag van de steller belangrijker is dan het antwoord van de spreker. De dialoogbegeleider wordt daarop (gratis) getraind: in het luisteren, in het samenvatten en in het doorvragen, binnen het thema dat in 2013 in Nijmegen is gekozen: “Samen Werken”.
Heeft U al eerder de training gevolgd? Zo ja: vink dan aan in welk jaar 2009, 2010 of  2011. Zo niet, geef dan aan voor welke dagdelen u beschikbaar bent. Zo mogelijk kunnen wij daaraan voldoen! Heeft U tevens een ruimte met tafel en stoelen ter beschikking? Meldt je dan ook aan als tafelaanbieder. Wil je ook al enkele mensen uitnodigen, meldt je dan aan als tafelorganisator.

P.S. Het invulformulier om je aan te melden als dialoogbegeleider zal op 01-10-2013 weer online beschikbaar zijn!

17/10/2012 3:24 am · 0 comments