Deelnemen aan een tafel

24/09/2012

De deelnemer aan een dialooggesprek
- meldt zich aan bij gastheer/gastvrouw of bij de organisatie
- neemt deel aan het gesprek
- nodigt sponsor uit (optioneel)
- kan tevens facilitator, gastheer, begeleider of sponsor zijn

Tijdens de landelijke campagne van 4-10 november 2013 worden de dialoogtafels van harte aangeboden door bewoners, organisaties en instellingen. Je kunt een keuze maken. Welke tafel spreekt je het meest aan om te bezoeken als dialoogpartner: een tafel dichtbij in je eigen straat, buurt of wijk of juist een dialoogtafel verder weg, elders in de stad?
Nijmegen in Dialoog werkt met een ticketsysteem waar je aan een gekozen tafel een (kosteloos) ticket besteld. We willen hiermee goed regelen dat de tafels niet te vol zijn en dat een gastvrouw/gastheer ook vooraf weet welke Nijmeegse bewoners bij hem of haar aan tafel gaan komen.

Als deelnemer is het mogelijk om bij te dragen aan de aankleding van de tafel. Indien je dit wilt verzorgen, benader dan een sponsor (dat mag je zelf ook zijn!) voor de aankleding van de tafel met een mooi kleed, een kaars, een gedicht, een muzikant, een dichter, een danseres, een maaltijd. Overleg met de gastheer/gastvrouw van de tafel over jouw bijdrage, om het dialooggesprek nog meer alure en herinnering te geven!

Tussen de landelijkse campagnes – jaarlijks in de 1e volle week van november – worden er bij voldoende belangstelling wekelijks een of meer dialoogtafels georganiseerd. Zie het aanbod onder dialoogkalender

24/09/2012 10:00 am · 1 comment