Frictie => Flow

02-10-2012

Het doel van Nijmegen in Dialoog (en de overige ruim 80 steden die zijn aangesloten bij de Stichting Nederland in Dialoog) is om door inzet van een dialoog, mensen met elkaar in een inspirerend, betekenisvol gesprek te brengen en daarmee de sociale samenhang in de samenleving te versterken.

Onderdeel van de maatschappelijke beweging Nederland in Dialoog is de ‘Dag van de Dialoog’ (elk jaar, begin november): door in kleine groepen aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit te wisselen, ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten en het benoemen van persoonlijke actie.

De uiteenlopende achtergronden van de deelnemers draagt bij aan het vergroten van kennis over elkaar en vormt de basis voor prettig samen leven, wonen en werken.

Het doel van de dialoog is niet om de ander koste wat kost te overtuigen van het eigen gelijk. Dit vereist het vermijden van wederzijdse afbraak, wat in een debat of discussie nog wel eens voor wil komen.

02-10-2012 12:14 pm · 0 comments