het geheim

03-10-2012

 het geheim van de dialoog

Ieder mens kent de innerlijke wens om bevestigd te worden. En omgekeerd, heeft ieder mens een natuurlijke aversie om ontkent te worden. Door het herhalen van de vraag – bij een dialoog is het stellen van de vraag belangrijker dan het krijgen van een antwoord – voelt een mens zich gewaardeerd en begrepen.

Dat maakt een dialoog als een geschikt middel om te komen tot een hoge mate van betrokkenheid. Het verschil met de discussie als gespreksvorm is dat bij de dialoog er sprake is van respect is voor elkaars standpunten. Met als gevolg dat er echt geluisterd wordt.

Vanuit het wederzijds respect ontstaat dan als vanzelf een uitwisseling dat kan leiden tot een eenduidig collectief gedeeld standpunt. Want voor een collectieve creatie is het wenselijk dat alle aandacht gebundeld en gefocused is op het hogere doel van de relatie tussen mensen of de organisatie rond mensen: op het werk, binnen het gezin, met de buren, in de straat, voor de buurt, binnen de wijk, of in de stad.

Hoe intenser en hoe meer mensen aandacht vestigen op deze doelstelling des te sneller zal het zich in de buitenwereld manifesteren: een liefdevollere wereld waarin werkelijk ruimte is voor diversiteit. Nijmegen in Dialoog!

03-10-2012 2:16 am · 0 comments