het effect

17-10-2012

Effecten van de Dag van de Dialoog?

De Universiteit van Amsterdam heeft in 2005 een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de Dialooggesprekken. Uit het onderzoek is gebleken dat een groot gedeelte van de deelnemers meer verbondenheid voelt met anderen en dat men redelijk tot veel geleerd heeft van de dialoog. Tweederde van de deelnemers geeft aan mensen hebben te gesproken waar ze normaal niet zo snel mee in contact zouden komen. En bij 41% van de deelnemers blijkt de mening te zijn veranderd over het behandelende onderwerp. Bij meer dan 50% van de deelnemers zijn contactgegevens uitgewisseld en veel mensen hebben interesse getoond voor een terugkomdag.
bron: Tonkens, Bekend maakt bemind, 2006

17-10-2012 5:23 am · 0 comments