Random header image... Refresh for more!

Historie

Oorsprong
In Rotterdam werd de Dag van de Dialoog bedacht en voor het eerst georganiseerd na de aanslagen in Amerika op 11 september 2001. In Rotterdam bleek dat de Dag van de Dialoog mensen dichter bij elkaar bracht, mensen nieuwe inzichten verschafte en issues boven tafel bracht die voorheen onbesproken bleven. Andere steden, zoals Schiedam, Hengelo, Berlijn en Amsterdam volgden het voorbeeld van Rotterdam en organiseerden hun eigen Dag van de Dialoog.

In 2005 namen twee betrokken partijen uit Rotterdam en Amsterdam het initiatief om het concept van de Dag van de Dialoog over te dragen aan andere steden. Samen werkten zij het concept van de dialoog verder uit, ontwierpen een handboek waarin de organisatie van een Dag van de Dialoog stap voor stap beschreven staat, lieten zij een huisstijl en website ontwikkelen en richtten zij verschillende workshops in.

Nederland in Dialoog
Onder de vlag Nederland in Dialoog wordt sinds 2006 in een groeiend aantal plaatsen in Nederland jaarlijks de Dag van de Dialoog georganiseerd. In 2009 zijn dit er ruim 50. Het doel van Nederland in Dialoog is om mensen met elkaar in gesprek te brengen over thema’s die lokaal spelen. Door in kleine groepen aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit te wisselen, ontstaat er ruimte voor een gelijkwaardig gesprek, inspiratie en nieuwe inzichten. De uiteenlopende achtergronden van de deelnemers draagt bij aan het vergroten van kennis over elkaar en vormt de basis voor wederzijds respect.

Nationale Week van de Dialoog
In de week van 2 - 8 november 2009 worden zo’n 45 dialoogdagen in één week georganiseerd. Deze Nationale Week van de Dialoog vond in 2008 voor het eerst plaats. Door gezamenlijk op te trekken wordt de zichtbaarheid en maatschappelijke waarde van het voeren van dialoog in Nederland vergroot.

Coördinatie
De coördinatie van Nederland in Dialoog is in handen van Art.1 en Nieuwe Maan en wordt ondersteund door een coalitie van nationale partners en ambassadeurs.

Nationale Partners
In het Oranje Fonds werd de partner gevonden die het mogelijk maakt om de plannen tot uitvoering te brengen. Sinds 2008 heeft Nederland in Dialoog een Adviescomité dat de verdere ontwikkeling van het initiatief mogelijk maakt. Hierin zitten tot nu toe Albert Heijn, Woningcorporatie Ymere, Het Rode Kruis, Rabobank en het Oranje Fonds.

Link naar Nederland in Dialoog: www.nederlandindialoog.nl

0 comments

There are no comments yet...

Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment