met de Week van de Dialoog gaat Nederland in Dialoog!

12-12-2015

Het doel van Nederland in Dialoog als beweging is om door inzet van een dialoog, mensen met elkaar in een inspirerend, betekenisvol gesprek te brengen. Door in kleine groepen aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit te wisselen, ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten en het benoemen van persoonlijke actie. De uiteenlopende achtergronden van de deelnemers draagt bij aan het vergroten van kennis over elkaar en vormt de basis voor prettig samen leven, wonen en werken.   Herman zegt hierover: “Veel meer dan via discussie en debat, waar veelal het eigen gelijk voorop staat, kan met dialoog gewerkt worden aan gedeelde opvattingen en draagvlak voor de grote maatschappelijke veranderingen die nu aan de orde zijn. De Dag van de Dialoog leert mensen met deze methode te werken en levert daarmee een uiterst waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van de samenleving.”.

Dag en Week van de Dialoog Onder de vlag Nederland in Dialoog wordt in circa 85 plaatsen in Nederland jaarlijks de Dag van de Dialoog georganiseerd. Deze dialoogdagen vormen samen de Week van de Dialoog. In 2012 vindt de Week van de Dialoog plaats van 1 – 10 november. De eerste Dag van de Dialoog ontstond in 2001 in Rotterdam. Sinds 2005 wordt het concept door Nederland verspreid. Initiatief hiertoe werd genomen door Nieuwe Maan en Art.1.

Innovatie Sinds 2011 zet Nederland in Dialoog in op innovatie en partnerschappen met andere maatschappelijk initiatieven waar het voeren van dialoog van meerwaarde is voor het bereiken van de maatschappelijke doelstelling. En op het ontwikkelen van trajecten binnen organisaties of in publiek-private coalities rond maatschappelijke thema’s waar dialoogmethodiek wordt overgedragen of toegepast. De jongerendialoog WORLD=U in partnerschap van Rabobank en WNF die in 2012 wordt opgestart is hiervan een voorbeeld. Zo ook de bijdrage van Nederland in Dialoog aan deMBO conferentie in 2009, 2010 en 2011 en de inzet van dialoog in het in UvA/VU honoursprogramma The Learning Lab.

Organisatie Stichting Nederland in Dialoog is een netwerk van landelijke en lokale coördinatoren, partners, ambassadeurs, experts, trainers, gespreksleiders en vrijwilligers.

Coördinatie De coördinatie van Nederland in Dialoog is in handen van Olga Plokhooij (Nieuwe Maan Netwerk) en Karin Oppelland (Kio Fotografie) drie jaar coördinator in Rotterdam en trainer van de dialoogmethodiek. Het secretariaat wordt gevoerd door Timo Schapendonk (Imaginheroes).De coordinatie van de dialoogdagen in het land is in handen van lokale coördinatoren. In Nijmegen wordt deze vanaf 2012 verzorgd door (EsSENSEs)

Partners  De landelijke partners van Nederland in Dialoog zijn het Oranje FondsAlbert HeijnWoningcorporatie Ymere,COC NederlandBrahmaArt.1 en Nieuwe Maan Netwerk. Met de Rabobank wordt al sinds 2005 samengewerkt. In 2012 zullen NID, RAbobank een (inter)nationale jongerendialoog vormgeven onder de naamWORLD=USeats2meet draagt wezenlijk bij door in Maarssen trainingsruimte en werkplek aan te bieden en zal in 2012 het partnerschap intensiveren door dialoog door het jaar heen vorm te geven op hun locaties. Naast de landelijke partners is er een groot netwerk van bedrijven en organisaties betrokken bij de 70 afzonderlijke dialoogdagen in het land.

Ambassadeurs Landelijke ambassadeurs van Nederland in Dialoog zijn onder andere Herman, Ahmed Aboutaleb, Alexander Rinnooy Kan (SER), Frits Philips, Nathal van Rijn (Rabobank Almere), Cees van Vliet (Albert Heijn), Vera Bergkamp (COC NL), Pieter de Jong (Ymere), Ronald van den Hoff (Seats2meet). Voorheen waren Job Cohen en Ivo Opstelten vanuit hun functie als burgemeester ambassadeur.

Dag van de Dialoog steunt op 5 pijlers
– Het is een maatschappelijk initiatief voor de stad van burgers en organisaties.
– Gesprekken vinden plaats in gevarieerd samengestelde groepen van 6 à 8 personen aan tafels verspreid over de stad.
– De gesprekken gaan over één centraal thema en volgen vaste vragen die zijn opgesteld volgens de dialoogmethodiek.
– De gesprekken worden geleid door gespreksleiders, die een dialoogtraining hebben gevolgd die door de organisator wordt aangeboden.
– Een centrale organisator coördineert de Dag van de Dialoog, ondersteunt deelnemende organisaties en zorgt voor communicatie en publiciteit.

12-12-2015 12:00 pm · 0 comments