5 november 2013 – 1e lustrum – Dag van de Dialoog 024

14/10/2013

Voor het 5e jaar organiseert Nijmegen in Dialoog de lokale Dag van de Dialoog. En voor het eerst staat echt de optie open er een volle Week van de Dialoog van te maken. Een week ook met bijzondere projecten, die bijvoorbeeld eindigt met een ontmoeting voor en/of na de wedstrijd van NEC-supporters en AJAX-supporters op zondag 10 november. En wie weet is er ook een sponsor bereid om met alle alle organisatoren, gastvrouwen en gastheren, dialoogbegeleiders en partners ergens met elkaar het glas te heffen en elkaar te feliciteren met de co-creatie van de lokale Week van de Dialoog. Doet de Burgemeester dit jaar mee? En in welke rol?

Ik nodig ieder Nijmegenaar van harte uit een steentje bij te dragen aan het mooier maken van onze stad door een voorbeeld te geven en met elkaar niet in debat te gaan maar juist in dialoog te gaan. In dit lustrumjaar besteden we aandacht aan de kwaliteit van het dialooggesprek, en daarmee ook aan het rendement voor de deelnemers, dat uit de ‘collective thinking’ ontstaat: inspiratie, verbeeldingskracht, co-creatie, flow. In dit 5e jaar worden de (dialoog)begeleiders geworven binnen de professionele communities van de LinkedIn Groups. Iedere Nijmegenaar (m/v) met een commitment om de Dag van de Dialoog in Nijmegen een succes te maken, door zijn rol als organisator, gastvrouw/gastheer, begeleider, deelnemer, sponsor, partner, ambassadeur, kernteam en coördinator, is welkom om een match te vinden en een dialoogtafel te realiseren. Doe je mee?!

De spelregels voor het realiseren van een dialoogtafel zijn eenvoudig:
- coördinator prikkelt burger tot organiseren van dialoogtafel(s)
- organisator heeft een begeleider en/of een gastheer/gastvrouw
- gastvrouw/gastheer nodigt deelnemers uit en voert registratie
- trainer(s) leren in enkel uren de kneepjes voor het begeleiden
- begeleider biedt ‘op de markt’ zijn getrainde kwaliteiten aan
- deelnemer meldt zich bij gastvouw/heer of wordt uitgenodigd
- optie: deelnemer zorgt voor inschakelen van een sponsor
- optie: sponsor draagt bij aan gezellige en feestelijke tafel

Bijzondere projecten tijdens de Week van de Dialoog kunnen zijn:
- Supporters in Dialoog
- Boeken in Dialoog
- Oversteek in Dialoog
- Meubelbranche in Dialoog
- LUX in Dialoog
- ROC in Dialoog
- NIM Dialoog
- Gemeente in Dialoog
- Raadsleden in Dialoog
- Wethouders in Dialoog
- Buren in Dialoog

Elk dialoogesprek wordt gevoed vanuit de kaders van het thema.
Vier mogelijkheden zijn:
- nationaal motto “meer doen voor je buurt” (Albert Hein)
- lokaal thema voor Nijmegen 2013: “samenwerken, samenleven”
- diverse tafelthema voor specifieke doelgroep/geïnteresserden

In de 2e ronde ‘delen’ wordt je gevraagd naar een persoonlijke ervaring waarbij sprake is van échte verbondenheid. Wat wat heb jij hiervoor zelf gedaan om zorg te dragen voor deze verbinding en verbondenheid? En iedereen luistert naar je, met instemming, met respect, met waardering. Dat maakt het spreken vertrouwd en veilig. In de 3e ronde ‘dromen’ zal de basisvraag zijn: hoe ziet jouw omgeving eruit indien iedereen zorg draagt voor verbinding? En met de verdiepende vragen van jouw dialoogpartners krijg je de gelegenheid om daarover alles te zeggen. En alles is daarbij welkom, niets is vreemd of gek, elke droom is waar, elke droom heeft een toekomst, elke droom is dat waard. En ook in de laatste 4e ronde helpen we elkaar met vragen zoals: met welke eerste stap kan jij zorg dragen voor meer verbinding in jouw omgeving? Om de droom daarmee ook ‘handen en voeten’ te kunnen geven, terwijl je gesteund wordt door begrip en acceptatie van je dialoogpartners!

14/10/2013 0:00 am · 2 comments