nog 05 dagen – 1e lustrum Dag van de Dialoog – 5 november

by Coördinator NiD on 31/10/2013

in 2013, Actueel

Kun je zonder dialoog leven? Ben je dan nog in balans?
De behoefte zal altijd blijven: naast ons reactieve bestaan in de ‘mannelijke’ sfeer van discussie en debat (met een vol hoofd) is er ruimte nodig voor reflectie, met (vrouwelijke) energie van ontvankelijkheid (met een vol hart): de dialoog als een brug tussen frictie en flow. De dialoog als medicijn.

Meld je dus aan bij de Dag van de Dialoog en ervaar dat de dialoog een waardevolle communicatievorm is, als aanvulling op het debat en discussie, en die door de heilzame werking van ‘collective thinking, collective feeling & collective being’ aan de basis staat van co-creatie. De dialoog, brug tussen frictie en flow!

Nijmegen in Dialoog viert op 5 november 1e lustrum van de Dag van de Dialoog.
In 2009 is Nijmegen in Dialoog gegroeid vanuit een #dtv project van Nils, de co-founder van het concept #dtv. Meebouwers aan organisatie, registratie, promotie, communicatie en deelnemers voor aan tafel werden geworven vanuit het eigen netwerk van vrienden, familie, ondernemers. Binnen de toenmalige visie met een jaarlijks roulerend coördinatorschap met elk jaar een nieuw #dtv project en een nieuw team meebouwers. En van 2011 met een projectorganisatie.

2012 en 2013 hebben echter geleerd dat er met de nieuwe projectstructuur en zonder ‘significant netwerk’ geen enkel team ontstaat. Massaal hebben meebouwers, vrijwilligers, oganisaties en instellingen zich terug getrokken, wijzend naar de nieuwe trend (burgerparticipatie en samenredzaamheid) of om de reden dat meer dan vroeger nu vooral de tijd en het geld ontbreekt.

Reden voor een koerswijziging met een ander concept:
van een ‘durf – een ander – te vragen’ aanpak
naar het ‘durf – je zelf – te bieden’ benadering.
Van vragen om een gunst naar het aanbieden van inspiratie.

Nijmegen in Dialoog haakt daarmee aan bij de tendens om het initiatief bij burgers te stimuleren door het laten ontstaan van dialoogtafels tijdens de landelijke campagneweek, via de inzet van social media. Binnen Groups, Discussies, Campagnes en Events kan dan al chattend een dialoogtafel ‘organisch’ gevuld raken met interessante mensen, kris kras uit de stad, of juist uit eigen wijk of buurt. Bij het 2e lustrum zal die digitale omgeving er geheel anders uit zien en passen bij de behoeften van een digitale Community Nijmegen in Dialoog.

Op de site website biedt Nijmegen in Dialoog een overzicht van de dialoogtafels tijdens de Dag van de Dialoog: elk met een pagina waarin later, desgewenst, de ervaring van de dialoog kan worden vermeld. Daarnaast vele artikelen over de schoonheid van de dialoog en de verborgen krachten. Zoals over de dialoog als medicijn.

Nieuw vanaf dit eerste lustrum, tijdens de Week van de Dialoog – de landelijke campagne van Nederland in Dialoog van 4 tot 10 november, zijn de dagelijkse lokale projecten waarin specifieke doelgroepen zich aan de dialoogtafel laten zien.

31/10/2013 18:48 pm · 0 comments

Comments on this entry are closed.

Previous post: