aanbieden verwarmde ruimte + tafel(s) met 6-8 stoelen!

21-10-2014

facilitator van een dialoogtafel?

www.linkedin.com | Interesses/Groep | Nijmegen in Dialoog

Iedereen met de beschikking over een verwarmde ruimte en tafel met 6-8 stoelen, thuis of op kantoor, in bedrijf of school kan als “facilitator” meedoen aan de Dag van de Dialoog. Indien je geen tijd hebt om #deelnemers te werven of je eigen netwerk van geïnteresseerden blijkt te klein te zijn, kun je een #gastheer of #gastvrouw vragen, bijvoorbeeld door een oproep op Linkedin, die namens jou de #deelnemers werft en ook welkom heet. Een 2e mogelijkheid is het zoeken van een #begeleider (met gratis/verplichte training) die zich ook aanmeldt op de Linkedin Group Nijmegen in Dialoog en voor jou de #deelnemers aan jouw tafel werft.

Als #organisator kun je dus al dan niet tevens een #deelnemer, de #begeleider en/of de “gastheer of #gastvrouw zijn. Voor een meer structurele bijdrage kun je je ook aanmelden als #sponsor #partner #ambassadeur #coördinator of #meebouwer; neem hiertoe contact op met de coördinator.

Plaats je bericht/event met een vraag of oproep zoals
– organisator zoekt tafelgenoten voor dialooggesprek over …
– organisator van tafel(s) + stoelen zoekt gastheer of gastvrouw
– organisator van dialoogtafel(s) zoekt begeleider voor …
– welk deelnemers willen… ?
etc… en wacht op een reactie…

Ook kun je de Facebook Group Nijmegen in Dialoog gebruiken.

like us … www.facebook.com/nijmegenindialoog
join us … www.facebook.com.groups/nijmegenindialoog

de Facilitator
– stelt ruimte met tafel(s) en 6-8 stoelen/tafel ter beschikking
– communiceert met Lokale Coördinator van Nederland in Dialoog
(bel met of mail naar info@nijmegenindialoog.nl
– stelt een gastheer/gastvrouw aan en draagt de organisatie over
– optioneel: werft, kiest, is of stelt een dialoogbegeleider aan
– optioneel: werft, kiest of biedt deelnemers (uit organisatie) aan
– kan tevens gastheer/vrouw, begeleider, deelnemer, sponsor zijn
– ondersteunt lokale/specifieke thema voor Dag van de Dialoog
– staat achter de landelijke campagne “meer doen voor je buurt”

Organisaties die over veel ruimtes en tafels en stoelen kunnen beschikken, en dus met grote groepen kunnen werken, worden uitgenodigd bij projecten te participeren.

overige informatie
De orgnisator stelt een tafel met 6-8 stoelen ter beschikking en faciliteert daarmee de gelegenheid voor een dialooggesprek! Dat kunt u doen als bewoner, gezin, ondernemer, werknemer, school, winkel, kerk, museum, bibliotheek, gemeentelijke instelling, welzijnsorganisatie, sportvereniging etcetera: iedereen die een tafel en 6-8 stoelen heeft én een gastheer/gastvrouw kent om de deelnemers te benaderen of te informeren, draagt bij aan ‘Nijmegen in Dialoog’!

Meldt uw tafel(s) aan! Bel hiervoor met de Coördinator van Nijmegen in Dialoog () op of schrijf naar info@nijmegenindialoog.nl voor een vraag om informatie of een belafspraak!

Goed om te weten: tijdens nationale campagne van de Stichting Nederland in Dialoog, in Week van de Dialoog van 7-14 november, en de viering van de Dag van de Dialoog in Nijmegen (vanaf 2013 standaard op 5 november) zijn alle dialooggesprekken met door de organisatie getrainde begeleider geheel gratis. In de overige weken van het jaar wordt wel een tarief of waardering achteraf gevraagd, tenzij het promotie, een try-out of het trainen van vrijwilligers betreft.

Het is aantrekkelijk (€ 0,00!) voor medewekers van organisaties en instellingen, partners en buren, om tijdens de Week van de Dialoog te investeren in deze training voor een begeleider van een dialooggesprek: 3 uur voor theorie en praktijk + 3 uur voor het begeleiden van een dialooggesprek tijdens de Dag van de Dialoog of in de week daaromheen, de Week van de Dialoog. je helpt daarmee elke deelnemer aan de dialoogtafel de anderen te inspireren tot verbeeldingskracht en co-reatie door het delen, dromen en doen.

Door werknemers, andere gezinsleden of vrienden voor de rol van begeleider te enthousiasmeren is de kans groot dat ook ná het dialooggesprek deze reflectieve en zachte vorm van communicatie vaker wordt gekozen en er binnen gezin, werk, organisatie of community meer cocreatie, meer harmonie en meer samen leven komt. Daar doen we het voor!

De aspirant-begeleiders kunnen zich melden of worden aangeboden door organisaties, mits deze op Linkedin aanwezig zijn, een affiniteit hebben met de dialoog en zich willen bekwamen in het luisteren, samenvatten en doorvragen binnen een thema dat op tafel ligt. Het stellen van de juiste vraag. Daar wordt in de training op geoefend, en in praktijk gebracht tijdens de Dag/Week van de Dialoog. De methodiek is ook daarna daarbuiten vrij inzetbaar: dus ideaal als investering! Aan de begeleider wordt gevraagd lid te worden van Linkedin Group Nijmegen in Dialoog en deze community te voeden.

21-10-2014 0:00 am · 0 comments