Verzoek

13-12-2015

Oproep aan participanten!

Zonder enige participatie betekent ‘Nijmegen in Dialoog’ niets.
Laten we dat zo?
Of brengen we ‘Nijmegen in Dialoog’weer tot leven!

Meldt je aan voor de dialoog!
en verbeter daarmeee de communicatie en verhoog de empathie
binnen jouw stad Nijmegen, in jouw wijk, jouw buurt of jou straat!

Creëer als je wilt een Tafel met aanvullend en verdiepend Thema,
ontvang een gratis training en begeleid die tafel dan ook,
en roep de burgers op, uit straat of wijk of verderop
om mee te praten, mee te genieten, en mee te vieren!

Stel je tafel ter beschikking met 6-8 stoelen en koffie/thee
en faciliteer daarmee de intentie van Nederland in Dialoog
om de ander te willen ontmoeten en geïnspireerd te raken.

Geef als organisator een gastheer/gastvrouw de ruimte om
jouw aangeboden tafel vol te krijgen met een mooi thema
en boeiende deelnemers en vervul zonodig de rol van sponsor

Volg een gratis training bij Nijmegen in Dialoog
en help de deelnemer aan tafel door het stellen van de vraag
zijn/haar authentieke waarde te vinden en daarover te delen.

Omarm de dialoog en omarm de participanten die als
#organisator #gastvrouw of #gastheer #begeleider #sponsor
actief zijn geweest voor de promotie van de dialoog.

En tenslotte: stimuleer de deelname aan het kernteam NiD024
zodat de Lokale Coördinator Nederland in Dialoog wordt ontlast.

13-12-2015 22:00 pm · 0 comments