de waarde

03-10-2012

Waarde van een Dialoog

De belangstelling voor de dialoog werd in de vorige eeuw weer gewekt door twee belangrijke filosofen: Martin Buber en David Bohm. Buber benadrukte de betekenis van de ontmoeting en van een dialogische houding voor de psycho-spirituele ontwikkeling van de mens. De fysicus Bohm attendeerde ons op de fragmentatie van het menselijke denken en op de noodzaak die te overwinnen met behulp van de dialoog.

Een andere dialogische traditie, die in Noord-Amerika veel belangstelling ondervindt is de Native American Council. Die bestaat uit gespreksronden, waarin een talking stick (spreekstok) of een ander spreeksymbool gebruikt wordt om de aandacht op ieders individuele bijdrage te richten en zo gemeenschappelijk na te denken over bepaalde thema’s en gemeenschappelijk tot beslissingen te komen. Council is in Amerika zeer bekend als dialogische communicatievorm en wordt in veel instellingen en organisaties, van scholen tot grote ondernemingen, met succes toegepast.

Herman, ambassadeur van Nederland in Dialoog, introduceerde de dialoog bij formatiebesprekingen voor het kabinet Balkenende-4. Hij zegt daarover: “Dialoog beschouw ik als de methode van de toekomst. Het is een methode die verbinding legt en waarvan luisteren naar de ander misschien wel het meest essentiële element is. Veel meer dan via discussie en debat, waar veelal het eigen gelijk voorop staat, kan met dialoog gewerkt worden aan gedeelde opvattingen en draagvlak voor de grote maatschappelijke veranderingen die nu aan de orde zijn. De Dag van de Dialoog leert mensen met deze methode te werken en levert daarmee een uiterst waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van de samenleving.

03-10-2012 1:13 am · 0 comments